אלטרמן מיכאל-משרד עו"ד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phone number
 
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
072-3238571
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עצות שימושיות

 
כללי
 
 • לאחר פגיעה בתאונה, חשוב לשמור על העתק מכל מסמך ונייר.
 • חשוב לצלם את כל הניירת הרפואית לפני שמוסרים אותה מרופא לרופא ולהציגה לעורך הדין. ניירת רפואית כוללת סיכומי מחלה, הפניות רופאים, ממצאי בדיקות (רנטגן, CT , MRI, מיפוי עצמות, EMG, אולטרסאונד ועוד), דוחות פיזיותרפיה, אישורי חופש מחלה ומרשמי תרופות.
 • כדי לקבל תשלום עבור היעדרות מעבודה יש לדאוג לאישורי חופש מחלה מרופא המשפחה.
 • אם נפגעת ממפגע, ממכשול, ממכשיר או מכלי - יש לצלם את המקום מהר ככל האפשר, לפני שיבוצע שינוי או תיקון של המכשול.
 • אין לדבר עם חוקר של חברת הביטוח (יכול להציג את עצמו כסוכן ביטוח) ללא ייעוץ עורך דין. השיחות מוקלטות ומשמשות כעזר לחברת הביטוח בהפחתת התשלום. החוקר ינסה להוציא מידע בדרכים שונות (בנחמדות, בהבטחות, בהפחדות). דעו כי אינכם חייבים לדבר עם חוקר.
 • חשוב להתייעץ עם עורך דין סמוך לפגיעה ולקבל הנחיות מדויקות.
 
תאונות דרכים
 
 • תאונת דרכים עם נפגעים מחייבת דיווח למשטרת התנועה וקבלת אישור משטרה. על תאונה ניתן לדווח בכל תחנה של משטרת התנועה. יש להגיע עם אישור על קבלת טיפול רפואי, רישיון רכב, רישיון נהיגה ותעודת ביטוח חובה.
 • משטרת התנועה בבאר שבע נמצאת בשדרות שזר 33 (בניין נועם).
 • כל נפגע בתאונת דרכים חייב להירשם במשטרה.
 
עצות וטיפים – דיני נזיקין
 
תאונות עבודה
 
 • תאונת עבודה היא תאונה שאירעה גם בדרך מהבית לעבודה או בדרך מהעבודה לבית, גם אם מדובר בתאונת דרכים.
 • תאונת עבודה מטופלת בשלב ראשון על ידי המוסד לביטוח לאומי. לצורך זה ממלא המעביד טופס בל/250.
 • הנפגע והמעביד ממלאים טופס נוסף שנקרא בל/211. הטפסים נמצאים באתר המוסד לביטוח לאומי. כדאי להיוועץ בעורך דין לפני מילוי הטופס.
 • לטפסים יכולה להיות משמעות רבה בהמשך לגבי אפשרויות תביעה.
 • חשוב לנסות ולצלם את סביבת העבודה, כלי העבודה ועוד, בהם אירעה התאונה, ולשמור העתק של חקירות המבוצעות במקום העבודה.
 • בתאונות עבודה (שאינן תאונות דרכים) יש להוכיח רשלנות. רשלנות היא אחריות של המעביד או של גורם אחר להתרחשות התאונה.
 • תיעוד נכון יקל בהוכחת רשלנות.
 • חופש מחלה בתאונת עבודה ניתן על ידי רופא המשפחה, בטופס מיוחד שנקרא: תעודה רפואית לנפגע בעבודה. את הטופס ייתן רופא המשפחה לאחר שיוצג לו טופס בל/250 חתום על ידי המעביד.
 • בתאונות עבודה מופיע הנפגע בפני הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, הקובעת אחוזי נכות כתוצאה מהתאונה. רצוי להיוועץ עם עורך דין טרם הוועדה ואף בעת הגשת בקשה להיבדק על ידי הוועדה הרפואית (טופס הנקרא בל/200).
 • יש להעביר לוועדה מסמכים רפואיים התומכים בקיומה של פגיעה רפואית. עורך הדין יסייע גם בהכנת המסמכים הרפואיים התומכים בפגיעה לוועדה.
 • על קביעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ניתן לערער לוועדה רפואית לערערים. בוועדה זו יישבו 3 רופאים. רצוי כי הכנת ערעור תיעשה על ידי עורך דין אשר ייעזר ברופא בתחום הפגיעה.
 
עצות שימושיות – תאונות עבודה
 
רשלנות רפואית
 
 • במקרה של חשד לקיום הליך רפואי ברשלנות, חשוב לתעד בכתב את הפרטים ואת שמות הנוכחים באירועים שהתרחשו. רצוי לכתוב מה היה ומה אמר הרופא כאשר זיכרונכם טרי.
 • חשוב לרשום את כל המקומות בהם ניתן טיפול רפואי, ולא רק את המקום בו בוצע הטיפול הרשלני.
 • צילום תיק רפואי מלא הוא שלב ראשון וחיוני.
 • שלב שני הוא התייעצות עם מומחה רפואי בעל שם, בתחום המדויק שלגביו נטענת הרשלנות. באם יעריך המומחה הרפואי כי התרחשה רשלנות רפואית, יכין המומחה חוות דעת רפואית. קיומה של חוות דעת רפואית הוא תנאי משפטי להגשת תביעה.
 
מה להביא לפגישת ייעוץ
 
(לא כל המסמכים יהיו זמינים בכל מקרה; הדבר תלוי בשלב תחילת הטיפול):
 • כללי - כל החומר הרפואי, תעודות חופש מחלה, תלושי שכר מ- 6 החודשים שלפני התאונה, קבלות על הוצאות ותעודת זהות.
 • בתאונת דרכים - אישור משטרה (דו"ח מחשב), רישיון נהיגה, רישיון רכב ותעודת ביטוח חובה.
 • בתאונת עבודה - טופס בל/250, טופס הודעה על פגיעה (בל/211) ופרוטוקולים של ועדות רפואיות.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

 
עצות שימושיות
 
עו"ד רון אלטרמן מרצה בכנס עורכי דין, עם יו"ר לשכת עורכי הדין בדרום עו"ד דני אליגון